top of page

Acerca de

 Informatii Calatori

CONDITII GENERALE DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE PERSOANE
SOCIETATEA PaulTransAzur  SRL

1. Toti pasagerii au obligatia de a respecta atât Conditiile Generale de Transport si regulamentele in vigoare SC PaulTransAzur, cât şi prevederile aflate În vigoare privind Legea Transporturilor din România şi a celorlalte state pe care calatorii le tranzlteaza pe parcursul calatoriei, referitoare la documentele de intrare /Iesire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale. Transportatorul nu isi asuma raspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa acestor documente, acestea reprezentand raspunderea directă şi exclusivă a călătorului. SC PaulTransAzur SRL isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in orice alt fel documentele de calatorie ale pasagerilor.

DOCUMENTELE PASAGERILOR :

2. Este responsabilitatea pasagerulul sa se asigure ca detine toate documentele de calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari straine cum ar fi pasaport, vize, adeverinta medicala etc. Daca pe parcursul calatoriei, pasagerulul i se refuza dreptul de a intra sau a tranzita o tara pentru ca nu este in posesia documentelor corecte de calatorie, toate consecintele, inclusiv toate daunele suferite de SC PaulTransAzur SRL, cad in responsabilitatea si vor fi suportate de catre pasager, fara ca aceasta sa poata beneficia de vreo returnare integrala sau partiala a contravalorli biletului de calatorie.

3. Daca pasagerii sunt retinuti si debarcati la frontiera pentru orice motiv determinat de formalitatile de trecere a frontierei, si timpul de rezolvare al problemelor depaseste 30 minute, autocarul isi va continua calatoria dupa trecerea celor 30 minute. In cazul In care pasagerii sunt retinuti de catre autoritati, transportatorul nu este responsabil pentru bagajele acestora, abandonate in mijlocul de transport. In cazul in care pasagerii detin documente de calatorie falsificate, caz in care poate fi pasibil de amenzi transportatorul, reprezentantii societatii, sau personalul angajat al acesteia, SC PaulTransAzur SRL, Isi rezerva dreptul de a recupera de la persoana vinovata, suma aferenta amenzli si toate daunele cauzate.

4. Copiii sub 14 ani trebuie sa calatoreasca insotiti de un adult. Copii sunt acceptati la bordul autocarelor numai supravegheati de catre adulti sau in cazul in care detin un act notarial care dovedeste acceptul parintelui sau tutorelul pentru efectuarea calatoriei si numai daca tara de destinatie si/sau tara tranzitata In timpul calatoriei permit acest lucru.

IMBARCARE/DEBARCARE SI TRANSPORT:

5. Este obligatorie prezenta călătorilor cu 30 min. inainte de plecare in scopul verificărll actelor şi a imbarcărli. intârzierea călătorilor la plecare nu va influenta orarul deja stabilit. in cazul neprezentărli călătorului la Îmbarcare, locul său va trece in gestiunea personală a transportatorului, iar biletul va fi considerat pierdut, clientul neavand dreptul la restituire.

6. Orele indicate pe biletele de călătorie, tichete de rezervare, pliante sau alte materiale promoţionale nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport. Orarele pot suferi modificări fără preaviz.

7. Pasagerii vor fi informati corect si la timp inainte si in timpul calatoriei cu privire la modificarile survenite in orar, timpul estimat de sosire la punctele de legatura, astfel incat pasagerii vor avea la dispozitie mai mult timp pentru a isi adapta calatoria noilor circumstante.

8. In cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligati sa se intoarca la autocar in timpul anuntat inainte de oprire. In caz contrar, autocarul va pleca din statie fara pasagerii care nu s-au prezentat, SC PaulTransAzur SRL neasumandu-si nici o responsabilitate pentru consecintele acestui fapt.

9. Trecerile prin văml conditioneaza/pot influenta orele de sosire, transportatorul nerăspunzând pentru eventualele întârzlerl la sosire. De asemenea, intârzierlle pot fi cauzate şi de diferiţi factori externi şi independenti de vointa transportatorului, cum ar fi: conditii meteorologice nefavorabile, drumuri În lucru, şosele supra aglomerate, accidente, etc. pentru care transportatorul nu îşi asumă responsabilitatea. SC PaulTransAzur SRL nu isi asuma nici o responsabilitate pentru intarzierile curselor si/sau pentru pierderile suferite de catre calator, ca urmare a acestor intarzleri. Orele de sosire fiind conditionate de timpul de asteptare din granite si de pe sosele.

10. SC PaulTransAzur SRL are dreptul, oricand, sa anuleze o cursa in cazul amenintarii sau existentei unul razboi, conflict armat, atac terorist, blocada, greva, conditii meteorologice nefavorabile, miscari sociale, probleme tehnice ale autocarulul sau alte circumstante ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea calatoriei, SC PaulTransAzur SRL, va gasi solutia cea mai buna de remediere a situatiei sau o alternativa pentru transport. In masura in care acest lucru este posibil si la costuri rezonabile, valoarea despagubirii acordate pasagerilor nu va depasi insa contravaloarea biletului de calatorie.

11. SC PaulTransAzur SRL se obliga ca in situatia in care vehiculele cu care transporta calatorli sunt Imobllizate pe traseu.sa asigure remedierea problemei in cel mai scurt timp sau sa asigure preluarea calatorilor transportati de catre un alt autocar in vederea continuarii cursei. In masura in care acest lucru este posibil si la costuri rezonabile, valoarea despagublrll acordate pasagerilor nu va depasi insa contravaloarea biletului de calatorie.

TRANSPORTUL PERSOANELOR CU HANDICAP :

12. In conformitate cu dispozitiile Regulamentului European 181/2011 transportatorul declara ca autocarele de transport folosite in desfasurarea activitatii sale nu sunt proiectate astfel incat sa asigure transportarea in deplina siguranta a persoanelor cu handicap si persoanelor cu mobilitate scazuta.

BILETUL DE CALATORIE SI REZERVAREA :

13. Biletele de călătorie sunt nominale, acestea neputând fi transmise altei persoane şi trebuie să fie prezentate la cererea atât a autorităţilor, cât şi a personalului firmei. Biletele de călătorie reprezintă dovada Încheierii contractului de transport Între călătorul al cărui nume este trecut pe bilet şi transportator. Biletele neştampilate si semnate nu sunt valabile.

14. Tariful biletelor de călătorie nu include asigurarea medicală, iar informatii complete privind tarifele, ofertele, reducerile şi facilităţile acordate de către tranportator se pot obtine in oricare din agentiile societăţii sau de la agenţiile partenere SC PaulTransAzur SRL. Nu va fi posibilă inlocuirea biletelor de călătorie pierdute, distruse sau furate si nu se vor emite duplicate, iar in acest caz calatorul nu poate fi despăgubit.

15. La biletele cu tarif promoţlonal nu se acordă reduceri şi nu se fac restituiri, cu excepţia cazurilor în care se renunţă integral la călătoria Dus/intors.

16. Transportatorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulatie cu anuntarea prealabila a pasagerilor.

17. Toate rezervărlle sunt obligatorii, iar pentru ca acestea să fie valabile trebuie să se efectueze cu cu cel putin 7 zile inainte pentru biletele Dus şi cu 15 zile inainte de data plecării pentru segmentul de Intoarcere, in cazul biletelor Dus/Întors sau a biletelor care au dată fixă de intoarcere.

18. Valabilitatea unei rezervari este de 24 de ore, timp in care, pasagerul trebuie sa asigure plata serviciului de transport, la expirarea acestui termen, rezervarea va fi anulata automat. Transportatorul işi rezervă dreptul de a vinde locurile neconfirmate, nu garantează existenţa locurilor libere la data dorită de pasageri şi nu se face responsabil pentru daunele suferite de pasageri, rezultate in urma neefectuării călătoriei la data dorită de aceştia.

ANULAREA, REPROGRAMAREA SAU RESTITUIREA :

19. Valoarea penalizarilor in cazul anularii, reprogramarii sau returnarii calatoriei, sunt prevazute in "Regulamentul privind anularea, reprogramarea si retumarea contra valorii biletelor de calatorie". Cererile de returnare, reprogramare sau despăgubire privind călătoria nefectuată se vor depune in scris la agenţia de unde s-a achizitionat biletul de căIătorle. Orice restituire se acordă numai tltularului de bilet şi doar in condiţiile prevăzute in regulamentul de restituire a biletelor SC PaulTransAzur SRL disponibil in agenţii. Călătorul nu poate primi mai mult de 100% din valoarea biletului sau a tronsonului călătoriei nerealizate, indiferent de motivele invocate.

SESIZARILE :

20. Plangerile se pot adresa in termen de o luna de la data prestarii serviciului regulat sau de la data la care ar fi trebuit sa aiba loc prestarea serviciului. In termen de o luna de la data primirii plangerii transportatorul il notifica pasagerului daca plangerea sa este considerata intemeiata, respinsa sau este inca analizata.

LA BORDUL AUTOCARULUI :

21. Este interzisa folosirea aparatelor personale de radio, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale in autocar. Utilizarea unui CD player sau a altor mijoace cu aceleasi functii, este permisa numai in conditiile in care volumul sunetului nu deranjeaza ceilalti pasageri.

22. Este intrezis pasagerilor: deteriorarea sau murdarirea autocarului, fumatul, consumarea bauturilor alcoolice, imbarcare fara a avea o igiena corporala corespunzatoare ,imbarcarea in cazul in care este intr-o stare care indica o boa la contagioasa, are un comportament necivilizat, sau are un comportament care duce la obstructionarea in orice fel a conducatorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj In indeplinirea in bune conditii a atributiiilor specifice, sau cauzeaza neplaceri sau dlscomfort calatorilor din autocar sau altor participanti la trafic. In cazul In care incalca legile pe teritoriul Romaniei sau al celorlalte state prin care calatoreste, transportatorul, poate interzice pasagarulul efectuarea sau continuarea calatoriel,la cererea majoritatii calatorilor, fara ca acesta sa aiba dreptul la o despagubire sau rambursare ulterioara a contravaloril biletului achitat.

23. Din motive de siguranta a integritatii corporale, este interzis pasagerilor sa calatoreasca in picioare sau sa se deplaseze in interiorul autocarului atata timp cat acesta se afla in miscare.

BAGAJUL :

24. Călătorii au obligaţia de a solicita etichetarea bagajelor de cala la imbarcare. Dezlipirea tlchetelor de pe bagaj este strict interzisa. In timpul pauzelor care se efectueaza pe traseu, supravegherea bagajului de cala revine titularului.

25. Pasagerul este obligat să se informeze şi să respecte legislatia in vigoare cu privire la greutatea şi continutul bagajelor, inclusiv răspunderea vamală, pentru care transportatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate. In costul biletului este inclus transportul unui anumit numar de kg de bagaj. Cuantumul acestor leg. este specificat pentru fiecare destinatie In parte, fiind afisata in orice agentie SC PaulTransAzur SRL.. Orice depasire a greutatii maxime incluse in pretul biletului se taxeaza suplimentar la imbarcare conform tarifelor existente la data imbarcarii. Transportul bagajelor care depasesc cantitatea maxima admisa nu este garantat decat in limita spatiului disponibil din autocar si la tarifele in vigoare pe kg. Neplata taxei supl1mentare da dreptul transportatorului de a nu permite imbarcarea pasagerulul sau permite retinerea totala a bunurilor incredintate spre a fi transportate pana la plata integrala a sumei datorate.

26. Este strict interzis, transportul in bagaje de: droguri, substante explosive sau toxice, arme, munitie, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substante caustice periculoase, a operelor de arta de patrimoniu fara autorizatiile necesare, precum si alte obiecte si substante prin care se incalca legile in vigoare pe teritoriul Romaniei sau al altor state.

27. Reclamatiile privind deteriorarea, pierderea sau furtul bagajelor se depun imediat după sosire la responsabilul de autocar şi vor fi confirmate În scris in maxim 48 de ore de la sosire. Reclamatiile ulterioare nu se vor lua în considerare.

28. Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deterioarea bagajelor transportate in cala de bagaje, altele decat bagajele de mana, revine SC PaulTransAzur SRL, numai in cazul in care acestea se produc din neglijenta intentionata a echipajului autocarulut, care va trebui dovedita de reclamant. Despagubirea in astfel de cazuri este in limita a 50 EUR. Daca calatorul considera ca bagajul are o valoare mai mare de 50 de euro va face mentiunl exprese la imbarcare si isi va face asigurare pentru bagaj.

29. Nu se asigură despăgubiri pentru bagajele de mână deteriorate sau pierdute (doar in cazul in care vinovatia transportatorului se poate dovedi}, in cazul pierderii sau deteriorarii de bunuri si obiecte de valoare cum ar fi: bani, bijuterii, obIecte de arta, camerele foto, video, computere, etc, aflate in bagajele pasagerilorer. Pentru a preîntâmpina astfel de situatii se recomandă detinerea unei asigurări pentru bagaje.

30. Transportul animalelor este permis numai in cala, in custi speciale care pot asigura conditii pentru transport.

31. Prezentele conditii generale de transportator sunt valabile la data emiterii biletului de calator.

Prin achizitionarea biletului, calatorii, declara ca au luat cunostinta de toate aceste conditii si sunt de acord cu respectarea acestora.

bottom of page